jo.dziubinska@gmail.com
tel. 606 823 347

Profil na stronie Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury: http://stl.org.pl/profil/joanna-dziubinska/